• Heeft u een lage uitkering van UWV? Dan kunt u misschien een toeslag krijgen.
  • Bent u langer dan een jaar ziek en betaalt uw werkgever uw loon door? Dan kunt u een toeslag krijgen als u minder dan het minimumloon krijgt.

Hoeveel toeslag?

De toeslag vult uw uitkering (of loon bij ziekte) aan tot het sociaal minimum (dat is ongeveer bijstandsniveau).
Verdiende u minder dan het sociaal minimum voordat u de uitkering kreeg? Dan vult de toeslag uw uitkering aan tot het bedrag dat u toen verdiende. Om uw uitkering verder aan te vullen tot het sociaal minimum kunt u misschien aanvullende bijstand krijgen van de gemeente.

Voor de toeslag op de uitkering van het UWV maakt het niet uit of u vermogen heeft (spaargeld, een eigen huis enzovoort).

Heeft u een partner?

Dan zijn er 2 voorwaarden:

  • U krijgt de toeslag alleen als uw gezinsinkomen onder het sociaal minimum zit. Het inkomen van uw partner telt dus mee.
  • Is uw partner geboren in 1972 of daarna? Dan krijgt u de toeslag alleen als u een kind heeft dat jonger is dan 12 jaar.

Waar aanvragen?

U kunt de toeslag aanvragen bij UWV. Wanneer? Dat kan meteen als u een uitkering aanvraagt, maar ook later als het dan nodig is. Vraag de toeslag altijd aan binnen de eerste 6 weken nadat uw recht op de uitkering is ingegaan. Of binnen 6 weken nadat uw leefsituatie of inkomsten zijn veranderd. U kunt het aanvraagformulier zelf downloaden van uwv.nl/toeslag.

UWV maakt de toeslag tegelijk met de uitkering aan u over, in één bedrag.

U (of uw partner) gaat werken of u krijgt een uitkering

Een toeslag is een aanvulling op uw uitkering. De regels staan in de Toeslagenwet. Gaat u of uw partner werken of krijgt u een andere uitkering, pensioen of studiefinanciering? Geef dat dan meteen door aan UWV. Uw toeslag wordt dan lager of stopt zelfs helemaal. Van geld dat u verdient met werken mag u eerst nog een klein beetje houden. U heeft dus voordeel van het werk. Pas na 2 jaar trekt UWV alles wat u verdient van uw toeslag af.

Inkomsten die niets met werk te maken hebben, hebben geen gevolgen voor uw toeslag. Bijvoorbeeld: alimentatie, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, of rente op spaargeld.

Vergelijk hulpaanbod