Werk, geld en uitkering

Re-integratie via de gemeente

Iedere Goudse inwoner met een uitkering van de gemeente, krijgt hulp bij het vinden van werk. Dit heet hulp bij re-integratie, of hulp bij participatie (= deelnemen aan de maatschappij).

Verschillende activiteiten

Hoe de hulp van de gemeente eruit ziet, kan voor iedereen verschillend zijn. De gemeente bepaalt welke re-integratievoorzieningen zij aanbiedt, en bekijkt welke daarvan het meest geschikt zijn voor u. U kunt coachinggesprekken krijgen, een opleiding of cursus, een participatieplaats, begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf, enzovoort.

Jonger dan 27?

Voor jongeren is er een apart traject. Een werkcoach kijkt wat uw kansen zijn op het vinden van een baan. De gemeente bekijkt welke hulp het beste bij u past. De gemeente Gouda heeft een sluitende aanpak voor jongeren: iedere Goudse jongere onder de 27 kan hulp krijgen bij het terugkeren naar werk of school. Dus ook als u geen recht heeft op een uitkering, kunt u deelnemen aan een re-integratietraject van de afdeling Werk en Participatie.

Jongeren: plan van aanpak en zoekperiode

Bent u jonger dan 27 jaar en meldt u zich bij de gemeente voor een uitkering? Dan krijgt u meteen een plan van aanpak. Hierin staat hoe u uw kansen op betaald werk kunt vergroten, bijvoorbeeld met een cursus of een werkleerstage. En er staat wat de gemeente van u verwacht.

Daarnaast gaat de zoekperiode van 4 weken in. In deze 4 weken 'zoektijd' moet u solliciteren of een opleiding zoeken. Pas daarna kunt u een uitkering aanvragen.

Doel

Het einddoel van het re-integratietraject is een 'gewone', betaalde baan, maar het kan ook een tijdelijke, door de gemeente gesubsidieerde baan zijn.

Regels

U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie. Doet u dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Zie ook