Werk, geld en uitkering

Kinderopvang tijdens re-integratie

Volgt u een re-integratietraject? Heeft u daarom opvang nodig voor uw kinderen? De Belastingdienst betaalt een groot deel van de kosten van kinderopvang. Dat heet kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl kunt u berekenen hoeveel de Belastingdienst meebetaalt.

Gemeente en UWV

Betaalt de gemeente of UWV mee aan de kosten voor kinderopvang? Geef dit door aan de Belastingdienst. U krijgt nu minder kinderopvangtoeslag.

Wat betaalt u zelf?

De rest van de kosten betaalt u zelf. Voor die kosten kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. U kunt bij uw gemeente vragen of u hiervoor in aanmerking komt. Sommige gemeenten gaan in 2017 de rest van de kosten betalen.

Kinderopvangplaats

U regelt zelf een plekje voor uw kind bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie. Heeft u een uitkering van ce gemeente? Dan kan de gemeente u waarschijnlijk wel helpen met het vinden van een opvangplaats.