Werk, geld en uitkering

Geld voor werkgevers

Een werkgever die iemand aanneemt die moeilijk aan het werk komt, kan geld krijgen. Zit u in zo'n situatie, dan kan het voordelig zijn u aan te nemen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Loonkostensubsidie

Bij loonkostensubsidie betaalt UWV of de gemeente een bijdrage voor uw salaris aan uw werkgever. U krijgt van de werkgever uw volledige loon uitbetaald. Loonkostensubsidie is alleen mogelijk als is vastgesteld dat u door een arbeidsbeperking minder productief bent.

Premiekorting en Mobiliteitsbonus

De werkgever hoeft minder WW-premie en WIA-premie te betalen. Wanneer geldt dit?

 • U heeft een WIA-, WAO-, Waz of Wajong-uitkering of een arbeidshandicapverklaring of
 • U heeft een uitkering en bent 56 jaar of ouder of
 • U heeft een WW-uitkering of bijstand en u bent tussen de 18 en 27 of
 • U heeft een bijstandsuitkering en een arbeidsbeperking waarmee u wel kunt werken, maar minder productief bent. En u valt onder de doelgroep van de banenafspraak

Heeft u een uitkering en gaat u maximaal 6 weken ergens werken? Dan hoeft de werkgever helemaal geen WW- en WIA-premie voor u te betalen.
Voldoet u aan de voorwaarden voor loonkostensubsidie en voor de premiekorting? Dan kan uw werkgever beide voor u ontvangen.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel is een tegemoetkoming voor de werkgever die iemand in dienst heeft met een laag loon. Die tegemoetkoming is maximaal € 2.000 per jaar. Uw werkgever kan het LIV voor u krijgen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 23 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd;
 • U verdient gemiddeld per uur minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumuurloon.;
 • U werkt minstens 1.248 uur per jaar (dat is gemiddeld 28 uur per week bij 4 weken vakantie per jaar) en u krijgt voor deze uren salaris.

No-riskpolis

De werkgever kan voor u een no-riskpolis afsluiten. Dan betaalt UWV het grootste deel van uw salaris als u ziek wordt. De no-riskpolis geldt alleen als een van de onderstaande situaties op u van toepassing is:

 • U heeft een WIA-, WAO-, Waz- of Wajong-uitkering.
 • U heeft ooit een Wajong-uitkering gehad.
 • U heeft door ziekte of beperking problemen (gehad) met het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs in dienst.
 • U heeft een verklaring van UWV of de gemeente dat u een arbeidshandicap heeft.
 • U bent voor 8 juli 1954 geboren en heeft langer dan een jaar WW gehad.
 • U valt onder de doelgroep van de banenafspraak.

Proefplaats

Bij een proefplaats mag u met uw uitkering maximaal 6 maanden op proef werken. Uw werkgever hoeft u nog geen loon te betalen. Dit geldt als u een WW-uitkering of een WIA-, WAO-, Waz- of Wajong-uitkering heeft. Ook met een bijstandsuitkering is een proefplaatsing mogelijk. Daarvoor gelden andere voorwaarden.

Loondispensatie

Bij loondispensatie hoeft de werkgever u niet het cao-loon te betalen. De Wajong vult uw lagere loon aan.

Vertel het de werkgever

Niet alle werkgevers weten dat deze voordelen er zijn. U kunt er in het sollicitatiegesprek op wijzen.
 

Zie ook