Hulpaanbod van: Gemiva-SVG Groep

ambulante dienstverlening

Meer informatie

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
Aanmelding en vervolgprocedure

Bij de Gemiva-SVG Groep kunt u in verschillende regio's terecht voor verschillende zorgwaartepakketten en extramurale functies. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neemt u dan contact op met onze afdeling Zorgbemiddeling.  

Heeft u 24-uurs zorg nodig, dan valt u onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Heeft u minder zorg nodig, dam biedt de gemeente die, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Wat in uw situatie van toepassing is, kunt u zien op www.regelhulp.nl.

Doelgroepen

Volwassenen, Senioren, Kinderen, Jongeren, pubers en tieners

Doelgroep-toelichting

Gemiva-SVG Groep ondersteunt in Zuid-Holland mensen die door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking zorg of begeleiding nodig hebben.

Door wie?

Gemiva-SVG Groep

Inhoud begeleiding

Ambulante Dienst ondersteunt volwassenen en ondersteunt en/of verzorgt kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Dit doen de medewerkers met name in de eigen leefomgeving van de cliënten. Bij kinderen kan ook op school zorg worden geboden. Soms is er sprake van bijkomende problematiek, zoals autisme of een gedrags- of psychiatrische stoornis.

Doel van de begeleiding bij volwassenen is dat cliënten hun leven zo veel mogelijk zelfstandig kunnen vormgeven. De hulpvragen zijn zeer divers en liggen op praktisch, financieel, pedagogisch en/of psychosociaal gebied. Ambulante Dienst Gouda e.o. begeleidt ook verstandelijk beperkte ouders met kinderen. De medewerkers ontlasten dan het gezin door een deel van de zorg op zich te nemen en activiteiten met de partner of het kind te ontplooien.

Doel van de begeleiding bij kinderen is vaak een stuk ontlasting bieden aan de ouders in hun zorgtaak voor het kind, naast ontwikkelingsgericht met het kind activiteiten doen. De invulling van de begeleiding is divers, afhankelijk van de mogelijkheden van het kind en de thuissituatie. Ook kan aan ouders zonder beperking opvoedondersteuning worden gegeven.

Kosten

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de financiering van de zorg van volwassenen die via de Wmo gebruik maken van de Ambulante Dienstverlening. De ondersteuning van kinderen tot 18 jaar is geregeld via de Jeugdwet of via de Wet langdurige zorg (Wlz). Als wij mensen met een zeer intensieve zorgvraag thuis ondersteunen, wordt dit gefinancierd via de Wlz.

Wilt u weten wat dit precies voor u betekent? Neem gerust contact op met de medewerkers van de afdeling Zorgbemiddeling, telefoon: (0182) 57 59 60, e-mail zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl of via het contactformulier. Of kijk op de website van de Rijksoverheid: www.regelhulp.nl.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ambulante woonbegeleiding
Vergelijk hulpaanbod