Hulpaanbod van: Gemiva-SVG Groep

Begeleid wonen

Contactinformatie

Bleulandweg 12803HG Gouda gemiva-svg.nl

Plan route

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Verblijfsduur

nvt

Aanmelding en vervolgprocedure

Bij de Gemiva-SVG Groep kunt u in verschillende regio's terecht voor verschillende zorgwaartepakketten en extramurale functies. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neemt u dan contact op met onze afdeling Zorgbemiddeling.  

Heeft u 24-uurs zorg nodig, dan valt u onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Heeft u minder zorg nodig, dam biedt de gemeente die, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Wat in uw situatie van toepassing is, kunt u zien op www.regelhulp.nl.

Doelgroepen

Volwassenen, Senioren, Kinderen, Jongeren, pubers en tieners

Doelgroep-toelichting

Gemiva-SVG Groep ondersteunt in Zuid-Holland mensen die door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking zorg of begeleiding nodig hebben.

Aantal 1&2 pers. appartementen

nvt

Over de appartement(en)

nvt

Gezamenlijke/Individuele Huishouding?
  • Zowel gezamenlijke als individuele huishouding is mogelijk
Door wie?

Gemiva-SVG Groep

Zorgzwaarte
  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
Inhoud begeleiding

In de woonlocatie zijn 24 uur per dag begeleiders aanwezig die de cliënten ondersteunen. Met iedere cliënt zijn afspraken over de hoeveelheid en de manier van ondersteuning. Dit wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan, dat samen met de cliënt is opgesteld. De dagelijkse leiding is in handen van het locatiehoofd. In voorkomende situaties kan een beroep gedaan worden op een gedragsdeskundige.

Naam locatie

Gemiva-SVG Groep

Bezoekadres
Bleulandweg 1b2803HG Gouda0182-57 58 00

Gouda

Afstand tot openbaar vervoer
  • tot 100 meter

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Begeleid wonen
Vergelijk hulpaanbod