Meer informatie

Verpleging of verzorging
  • verzorging
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

Bij de Gemiva-SVG Groep kunt u in verschillende regio's terecht voor verschillende zorgwaartepakketten en extramurale functies. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neemt u dan contact op met onze afdeling Zorgbemiddeling. 

Heeft u 24-uurs zorg nodig, dan valt u onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Heeft u minder zorg nodig, dam biedt de gemeente die, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Wat in uw situatie van toepassing is, kunt u zien op www.regelhulp.nl.

Heeft u zorg of begeleiding nodig? Stel uw hulpvraag aan onze zorgbemiddelaars. Zij geven u persoonlijk advies.  

Bel naar 088 - 205 24 00 of stuur een e-mail zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl

Doelgroepen

Volwassenen, Volwassenen met een verstandelijke beperking

Doelgroep-toelichting

Gemiva-SVG Groep ondersteunt in Zuid-Holland mensen die door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking zorg of begeleiding nodig hebben.

Soort verpleging
  • n.v.t.
Soort verzorging
  • adl-assistentie
  • wondverzorging
Vaste verpleegkundige / verzorger
  • Ja, er is een vast team: Iedere cliënt heeft een persoonlijk begeleider (pb-er) die fungeert als eerste aanspreekpunt. De medewerkers kunnen een beroep doen op ondersteunende diensten zoals een gedragsdeskundige. De dagelijkse leiding is in handen van een locatiemanager.
Verpleegkundige handelingen

nvt

Dag en nacht beschikbaar?
  • 24-uurszorg
Op welke dagen en tijden?

24-uurszorg

Opzegtermijn voor het stoppen van de verpleging

nvt

Regels voor het afzeggen van een afspraak

nvt

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie

nvt

Klachtenprocedure en hoe te melden

Contact opnemen met Gemiva-SVG Groep, klachtencommissie Cliënten.

Kosten

Heeft u 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig? Dan kunt u een indicatie aanvragen via de Wet langdurige zorg. Als u niet 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig heeft, dan is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg die u mogelijk kunt krijgen. Uw zorg valt dan onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet.

Wilt u weten wat voor u van toepassing is? Of wilt u hulp bij het aanvragen van een indicatie? Neem dan contact op met de medewerkers van Zorgbemiddeling: telefoon 088  205 24 00, e-mail zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl of via het contactformulier. Of kijk op de website van de Rijksoverheid: www.regelhulp.nl. 

Inkoop met PGB mogelijk
  • Niet van toepassing
Kosten intakegesprek
  • Er zijn geen kosten aan verbonden
Reiskosten

nvt

Eigen bijdrage

De gemeente bepaalt de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wmo

Bijzonderheden

nvt

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Verzorging en verpleging thuis
Vergelijk hulpaanbod