Arbeidsreïntegratie, Arbeidstraining, Arbeidsmatige dagbesteding

Hulpaanbod van: Activisie

Activisie Arbeidreïntegratie: Begeleidt mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij reïntegreren in het arbeidsproces en ondersteunt werkgevers bij het reïntegratieproces van hun medewerker met de complexe gevolgen van NAH. Het oplopen van hersenletsel is zeer ingrijpend en kan gevolgen hebben op lichamelijk, cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied. Het NAH beïnvloedt zowel de persoon met hersenletsel als de werkomgeving. De persoon met hersenletsel voelt echter wel de behoefte om weer mee te doen in de maatschappij en aan het werk te gaan. Om de terugkeer naar werk goed te begeleiden biedt Activisie arbeidsreïntegratie. Activisie Arbeidsmatige dagbesteding en Activisie Arbeidstraining: Begeleidt mensen met NAH bij het activiteiten met een arbeidsmatig karakter. De arbeidsmatige dagbesteding en arbeidstraining (het trainen van arbeidsvaardigheden) wordt onder andere geboden in de Theetuin van Activisie, Zegwaartseweg 27c te Zoetermeer.

Meer informatie

Zorgzwaarte
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
De omgeving

Activiteitenbegeleidingscentrum de Dijk Zegwaartseweg 27c 2722PP Zoetermeer Activisie de Theetuin Zegwaartseweg 27c 2722PP Zoetermeer

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
  • Eventueel UWV
Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelden via: website: www.activisie.nl e-mail: info@activisie.nl Coördinator tel.nr. :06-48235099

Op welke dagen en tijden?

In overleg met werkgever en werknemer.

Kosten

Arbeidsreïntegratie/Arbeidstraining kan gefinancierd worden vanuit de verzuimverzekering, persoonlijke verzekering van de werknemer, het UWV of de gemeente.

Bijzonderheden

Activisie is in bezit van het HKZ-certificaat. Bij Activisie werken gespecialiseerde en NAH opgeleide medewerkers. Alle vaste medewerkers zijn in het bezit van en geldig EHBO diploma en BHV certificaat.

Doelgroepen

Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel

Doelgroep-toelichting

De arbeidsreïntegratie/arbeidsmatige dagbesteding/arbeidstraining is voor mensen: -vanaf 18 jaar -met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) -die na het hersenletsel zich verder kunnen ontwikkelen -die begeleiding nodig hebben bij het reïntegreren in het arbeidsproces of het trainen van arbeidsvaardigheden. -die zich willen inzetten om de reïntegratie tot een succes te maken. De arbeidsreïntegratie is voor werkgevers: -met medewerkers met de complexe gevolgen van NAH die terugkeer van hun medewerker met NAH in een werksetting willen bereiken.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Dagbesteding of dagopvang
Vergelijk hulpaanbod