Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om iets voor zichzelf te doen en nieuwe energie op te doen. Respijtzorg heet daarom ook wel 'vervangende mantelzorg'.

Een vrijwilliger kan respijtzorg op zich nemen, maar er zijn ook zorgverleners en zorginstellingen die dit bieden. U kunt het aanbod bekijken in het overzicht van alle respijtzorg in deze website.

Vrijwilliger voor respijtzorg zoeken

Respijtzorg (vervangende mantelzorg) is vaak hulp van vrijwilligers (vrijwilligerszorg). Vrijwilligers hebben geen opleiding gehad in de zorg, maar ze maken vaak een groot verschil. Door er gewoon te zijn en een praatje te maken met uw naaste. Of door eenvoudig huishoudelijk werk over te nemen.

Vervangende mantelzorg kunt u zelf regelen, bijvoorbeeld via de respijtwijzer van mantelzorg centraal. De respijtwijzer is een handig overzicht en duidelijke wegwijzer naar de mogelijkheden en voorzieningen in de regio Gouda. Ook kunt u op zoek naar vervangende mantelzorg via bijvoorbeeld het VIP (vrijwilligersinformatiepunt) Gouda.

Vindt u het lastig om een geschikte vrijwilliger te vinden, dan kunt u bij verschillende organisaties voor mantelzorgondersteuning terecht voor advies en ondersteuning. Op de site Mantelzorg Centraal vindt u ook tips en informatie.

Ook kan het Sociaal Team u helpen om in contact te komen met een organisatie die vrijwillige hulp biedt.

Respijtzorg regelen via de gemeente

Soms kan de zorg beter worden overgenomen door professionele zorgverleners. Uw naaste gaat dan naar een zorginstelling voor logeeropvang of dagopvang. Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen.

Voor professionele respijtzorg, zoals logeeropvang, dagopvang of begeleiding, heeft degene voor wie u zorgt een beschikking nodig van de gemeente. Om deze te krijgen, kunt u een melding doen bij het Wmo-loket. Of bellen met het Klant Contact Centrum (KCC) via 14 0182.

De gemeente bekijkt dan of uw naaste in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Logeeropvang

Logeeropvang houdt in dat uw naaste een nachtje ergens gaat slapen, in een zorginstelling, zorgboerderij, een logeergezin of een logeerhuis. Het kan één nacht zijn, een weekend of een langere periode.

Meer lezen over:

Opvang met zorg overdag

Opvang overdag in een zorginstelling geeft mensen de mogelijkheid om op vaste momenten in de week onder de mensen te komen en bezig te zijn met leuke en nuttige activiteiten. Mantelzorgers hebben dan tijd voor zichzelf. Er zijn verschillende vormen, zoals dagopvang, dagbesteding, dagverzorging en dagbehandeling.

Meer informatie:

Uitstapje of aangepaste vakantie

Een uitstapje, vakantie of activiteit kan ook vallen onder respijtzorg. U kunt ook gezellig samen met uw naaste op pad gaan; als het voor u maar ontspannend is.

U kunt ook eens kijken naar de mogelijkheden voor verblijf in een zorghotel of een aangepaste vakantie voor kinderen met een beperking.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars bieden in de aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende mantelzorg. Op vergelijkingssite Independer kunt u zien welke verzekeraars dat zijn.

Eventueel kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekering.

Respijtzorg vanuit de Wet langdurige zorg

Heeft uw naaste 24 uur per dag zorg en toezicht nodig, dan kunt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen. Mensen die thuis wonen met een indicatie voor langdurige zorg, kunnen ook gebruik maken van respijtzorg. U kunt logeeropvang of dagopvang regelen via het zorgkantoor of zelf inkopen met uw pgb, als u dat heeft.

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgcentraal Algemene voorziening

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgcentraal is het expertisecentrum van...

Vrijwillige thuishulp

Eén van de belangrijkste vormen van onze hulpverlening is...

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers kunnen met al hun vragen terecht bij Sociaal Team...

Respijtzorg

Mantelzorgcentraal Algemene voorziening

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgcentraal is het expertisecentrum van...

Ondersteunen & begeleiden van ouderen thuis

Saar aan Huis biedt passende hulp aan ouderen die ondersteuning...

Mantelzorgondersteuning

ZorgMies 't Groene Hart verleend ondersteunende mantelzorg bij...

Logeeropvang (alles)

Logeeropvang

Er zijn meerdere zorgboerderijen die logeren/tijdelijk verblijf...

Weekendopvang voor kinderen met ADHD en ASS (10 t/m 17 jaar)

Wij maken tijdens de logeerweekenden gebruik van de voorzieningen...

Zorg overnemen door vrijwilligers

Mantelzorgcentraal Algemene voorziening

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgcentraal is het expertisecentrum van...

Vrijwilliger Thuis

Vrijwilliger Thuis – Speciaal voor mantelzorgers Met de...

Organisaties

Mantelzorgorganisatie

Mantelzorgcentraal

 088-02 34 225 mantelzorgcentraal.nlAntwerpseweg 72803PBGouda

Palet Welzijn

 0800-93 59 456 paletwelzijn.nlAntwerpseweg 72803PBGouda

ZorgMies, regio 't Groene Hart

 0172-78 75 60 zorgmies.nlNieuwe Markt 172411BBBodegraven

Logeerhuis

Gemiva-SVG Groep - Meander Logeerhuis

 0182-55 52 57 gemiva-svg.nlVeenzoom 192804CAGouda

Gemiva-SVG Groep

 0182-57 58 00 gemiva-svg.nlBleulandweg 12803HGGouda

Gemiva-SVG Groep - Gastgezinnen Midden-Holland

 06-46 05 74 28 gemiva-svg.nlBleulandweg 12803HGGouda

Vergelijk hulpaanbod