Ontslag, betalingsproblemen of een echtscheiding: in dit soort situaties krijgt u vaak te maken met allerlei wetten en regels. Gelukkig kunt u hier hulp bij krijgen. Dit heet ook wel sociaal-juridische hulp of sociaal-juridische dienstverlening.

Advocaat of juridisch adviseur

Heeft u een juridische vraag, probleem of conflict, dan kunt u natuurlijk zelf op zoek naar een advocaat of juridisch adviseur. Kunt u de kosten niet zelf betalen, dan kunt u misschien gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen. Op Rechtsbijstand.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden.

Gratis juridisch advies

Voor gratis advies bij rechtsproblemen kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Iedereen kan korte vragen stellen aan het Juridisch Loket. Uitgebreidere persoonlijke hulp biedt het Juridisch Loket alleen aan voor mensen met een laag inkomen.

Online advies vindt u op Rechtswinkel.nl. Op deze website kunt u gratis en anoniem uw juridische vraag stellen aan deskundigen.

Meer rechtshulp

Er zijn meer organisaties waar u terecht kunt voor juridische hulp:

  • Sociaal Verhaal biedt gratis rechtshulp bij noodsituaties, voor mensen met een laag inkomen. Er is bijvoorbeeld sprake van een noodsituatie als u uw huis uitgezet dreigt te worden, of bij u thuis het water dreigt te worden afgesloten.
  • De vakbond: als het om werk gaat.
  • Een ouderenbond of ouderenvereniging.
  • Andere organisaties die aan belangenbehartiging doen.

Sociaal Raadslieden

Sociaal Raadslieden wijzen u de weg in (sociale) voorzieningen, regelingen en instanties. Met informatie en advies, maar ook met praktische hulp. De Sociaal Raadslieden kunnen u bijvoorbeeld helpen met uw bezwaarschrift, of met het invullen van een ingewikkeld formulier. De ondersteuning is gratis.

Sociaal Raadslieden zijn vaak mensen van het maatschappelijk werk of van het sociaal wijkteam.

Cliëntondersteuning

Krijgt u zorg of hulp van een instantie, bijvoorbeeld van de gemeente? Of wilt u dit gaan aanvragen? Dan heeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij regeltaken rondom zorg. Bijvoorbeeld met informatie en advies. Een cliëntondersteuner kan ook bemiddelen tussen u en de (zorg)instantie, als er klachten of problemen zijn.

Hulplijnen

Heeft u vragen over zorg en ondersteuning en alle regelzaken die hierbij komen kijken? U kunt contact opnemen met de landelijke hulplijn Het Nationale Zorgnummer, voor informatie en advies.

Daarnaast kunt u ook bij het Schuldhulpmaatje terecht voor vragen en advies. Onder de naam SchuldHulpMaatje bieden goed toegeruste vrijwilligers ondersteuning mensen met financiële problemen of vragen. Denk aan hulp bij administratie, budgettering, schuldpreventie, toeleiding naar professionele schuldhulpverlening en coaching tijdens en na een schuldhulpverleningstraject. Hierbij werken we regelmatig samen met professionele gemeentelijke schuldhulpverlening en het Sociaal Team. SchuldHulpMaatje biedt hulp in Gouda en Waddinxveen. De getrainde en gecertificeerde maatjes gaan veelal in duo’s op huisbezoek bij hulpvragers.

 

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het meldpunt Juiste Loket.

Hulpaanbod

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Diabetesvereniging Nederland (DVN) is er voor u. Als onafhankelijke...

Individuele belangenbehartiging

Cliëntondersteuning Informatie en advies De onafhankelijke...

Organisaties

Juridisch Loket of rechtswinkel

Stichting Wetswinkel Delfland

 wetswinkeldelfland.nlVan Bleyswijckstraat 912613RRDelft

Ouderenbond of ouderenvereniging

Vergelijk hulpaanbod