Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ondersteuning vanuit de gemeente, om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en mee te doen in de samenleving.

Persoonlijk plan (Wmo)

In een persoonlijk plan schrijft u zelf op welke zorg u nodig denkt te hebben vanuit de Wmo.

Eigen kracht

Wat de gemeente bedoelt met eigen kracht, eigen regie, zelfredzaamheid en participatie. Termen die voorkomen in de Wmo 2015.

Sociaal Team Gouda

Bij Sociaal Team Gouda kunt u terecht met alle vragen waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over werk, wonen, (mantel)zorg of uw gezin.

Vergelijk hulpaanbod