Als u dakloos bent, kunt u hulp en onderdak krijgen bij de opvang voor dak- en thuislozen. Er zijn verschillende soorten opvang. Vaak biedt één instelling meerdere soorten opvang.

Dagopvang

Bij de dagopvang kunt u overdag binnenlopen. Hier kunt u eten, koffiedrinken, een praatje maken, douchen of uw kleren wassen. Ook kunt u hier hulp krijgen bij het regelen van praktische zaken. Zoals een postadres of het aanvragen van een uitkering. Of het regelen van een medische behandeling, hulp bij schulden of een woonplek.

Nachtopvang

Onderdak voor een nacht of voor een paar nachten vindt u bij de nachtopvang.

Maatschappelijke opvang

Dit heet ook wel 24-uursopvang. Het betekent dat u in de opvang gaat wonen en daar een tijdelijk adres krijgt. Begeleiders helpen u om een stabiel leven op te bouwen. De bedoeling is dat u hierna weer zelfstandig gaat wonen.

Crisisopvang

Instellingen voor maatschappelijke opvang hebben vaak ook crisisopvang. Mensen die direct onderdak nodig hebben, kunnen snel een bed krijgen. Bijvoorbeeld bij een psychische crisis. Meer lezen over crisisopvang.

Opvang voor jongeren

In Gouda werken verschillende maatschappelijke (zorg)organisaties samen om dakloze jongeren onderdak te bieden in Maatschappelijke Opvang Het Kompas. Deze Goudse Zwerfjongeren Opvang (GZO) is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die dakloos zijn, van logeeradres naar logeeradres hoppen of in een onveilige thuissituatie leven.

Iedereen kan een jongere aanmelden voor de Goudse Zwerfjongerenopvang. De GZO bestaat uit:

  • Maatschappelijke opvang voor maximaal 6 maanden. Aanmelding via Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD: tel. 088 308 35 35.
  • Crisisopvang voor maximaal 14 dagen. Aanmelding via Het Kompas nachtopvang: tel. 0182 55 1375.

Kosten

Meestal moet u voor een maaltijd en een slaapplaats een paar euro betalen. Gaat u in de opvang wonen, dan vraagt de instelling hiervoor waarschijnlijk een vergoeding aan bij de gemeente. De opvang beheert dan ook uw financiën.

Uitkering

Misschien heeft u recht op een uitkering, zoals WW, Wajong of bijstand. Het is lastig om een uitkering aan te vragen als u geen vaste verblijfplaats heeft of als u niet staat ingeschreven bij een gemeente. Via de daklozenopvang kunt u een postadres regelen. Ze kunnen u daar ook helpen met het aanvragen van een uitkering.

U kunt ook zelf bij de gemeente vragen of u een bijstandsuitkering kunt krijgen.

Na de opvang

De maatschappelijke opvang is tijdelijk. Soms wonen mensen langer dan 1 jaar in de opvang. Maar uiteindelijk gaat u naar een vaste plek. Misschien heeft u dan nog wel begeleiding nodig. U kunt dan (bijv.) in een woongroep met begeleiding gaan wonen, of u krijgt begeleiding thuis.

Hulpaanbod

Opvang dak- en thuislozen

Crisisopvang

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Vrouwenopvang

Organisaties

Dak- en thuislozenopvang

Leger des Heils Rijnmond Zuidwest - Het Kompas

 0182-55 13 75 legerdesheils.nlIJssellaan 22806TKGouda

Leger des Heils Rijnmond Zuidwest - Het Veerhuys

 0182-54 60 22 legerdesheils.nlLivingstonelaan 522803ELGouda

Siriz - Hoofdkantoor Gouda

 0800-44 00 003 siriz.nlNieuwe Gouwe W.Z. 12802ANGouda

Vergelijk hulpaanbod