Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen. En die snel een plek nodig hebben. Bijvoorbeeld bij:

 • een psychische crisis
 • relatieproblemen
 • mishandeling
 • rouw
 • geldproblemen

Iemand kan dan tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Nu hulp nodig?

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Is er sprake van crisis en heeft u nĂș hulp nodig? Bel dan:

 • 112: bij spoedeisende en levensbedreigende situaties
 • Uw eigen hulpverlener: als u al wordt begeleid door een hulpverlener.
 • Het Sociaal Team via 088 - 900 43 21: als geen eigen hulpverlener bekend of bereikbaar is. Of bel buiten kantooruren het Crisisinterventieteam: 088 - 900 4000.

Heeft u dringend behoefte aan huisartsenzorg? Bel dan uw huisarts of buiten kantooruren de huisartsenpost: 0182 - 322 488.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin? Neem binnen kantooruren contact op met het Sociaal Team als er een eigen hulpverlener bekend is. Buiten kantooruren kunt u bellen met het Crisisinterventieteam (CIT) via 088 - 900 4000. Als u nog geen eigen hulpverlener bij het Sociaal Team heeft dient u ten allen tijden direct contact op te nemen met het Crisis Interventieteam (088 - 308 3800).

De crisisdienst zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
 • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
 • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
 • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Hulpaanbod

Vrouwenopvang

Maatschappelijke opvang

Het Leger des Heils Rijnmond Zuidwest zet zich vanuit een...

Maatschappelijke opvang

Het Leger des Heils Leger des Heils Rijnmond Zuidwest biedt...

Organisaties

Crisisopvang

Kwintes opvang en begeleiding bij huiselijk...

 06-15 94 20 83 kwintes.nl

Huisartsencentrum Klein Iterson

 0182-51 57 50 huisartsencentrumkleiniterson.nlde La Reylaan 452806DAGouda

Huisartsenpraktijk Calendula

 0182-58 03 44 calendula-gouda.nlKrugerlaan 792806ECGouda

Huisartsenpraktijk A. van der Meij

 0182-53 78 99 haavdm.praktijkinfo.nlWillem Barentszlaan 302803XPGouda

Vergelijk hulpaanbod