Wonen en huishouden

Crisisopvang

Kunt u niet meer thuis kunt wonen en heeft u acuut onderdak nodig? Dan kunt u terecht in de crisisopvang.

Crisisopvang

Heeft u geen onderdak? Kunt u verder nergens terecht? De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die snel hulp nodig hebben en niet thuis kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij:

 • een psychische crisis
 • relatieproblemen
 • mishandeling
 • rouw
 • financiële problemen

Mensen met dit soort problemen kunnen tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Nu hulp nodig?

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Is er sprake van crisis en heeft u nú hulp nodig? Bel dan:

 • 112: bij spoedeisende en levensbedreigende situaties
 • Uw eigen hulpverlener: als u al wordt begeleid door een hulpverlener.
 • Het Sociaal Team via 088 - 900 43 21: als geen eigen hulpverlener bekend of bereikbaar is. Of bel buiten kantooruren het Crisisinterventieteam: 088 - 900 4000.

Heeft u dringend behoefte aan huisartsenzorg? Bel dan uw huisarts of buiten kantooruren de huisartsenpost: 0182 - 322 488.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin? Neem binnen kantooruren contact op met het Sociaal Team. Buiten kantooruren kunt u bellen met het Crisisinterventieteam (CIT) via 088 - 900 4000.

De crisisdienst zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
 • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
 • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
 • het maken van een plan om contacten te herstellen.
Zie ook
Organisaties