Vervoer

Speciaal taxivervoer

Heeft u een beperking? Kunt u zelf niet fietsen of autorijden? En kunt u ook niet meer gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor speciaal taxivervoer.

GroeneHartHopper

Heeft u vanwege een beperking speciaal taxivervoer nodig en kunt u niet op een andere manier reizen? Dan kunt u misschien korting krijgen op de GroeneHartHopper, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de GroeneHarthopper kunt u op aanvraag van deur tot deur reizen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Wmo-loket.

De gemeente bekijkt samen met u wat u aan vervoer nodig heeft en wat uw gezondheidsproblemen zijn. Als blijkt dat speciaal taxivervoer de enige oplossing voor u is, dan kunt u korting krijgen. U krijgt u de korting via een Wmo-pas.

In de GroeneHartHopper reist u samen met anderen. De Hopper haalt verschillende passagiers op en rijdt dus niet altijd de kortste route van uw voordeur naar uw bestemming. U moet uw ritten minimaal een uur voor vertrek reserveren. Bel 0900 9988 778 of reserveer online. De vervoerder mag u maximaal 15 minuten eerder of later dan uw afgesproken vertrektijd ophalen. Meer informatie over rijtijden, tarieven en zones vindt u op de website van de GroeneHartHopper.

Ook zonder kortingspas kunt u gebruik maken van de GroeneHartHopper. U betaalt dan het normale tarief. Let op: de OV-chipkaart is voor de Hopper niet geldig. U kunt van tevoren contant bij de chauffeur afrekenen.

Valys

Wilt u langere afstanden reizen, dan kan dat met Valys. Valys is bovenregionaal vervoer: meer dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. U kunt met Valys ook een treinreis met een taxirit combineren.

Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u één van de onderstaande documenten hebben:

  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op taxivervoer vanuit de Wmo (bijvoorbeeld een regiotaxipas)
  • Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een rolstoel of scootmobiel via de Wmo
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente
  • Een OV-Begeleiderskaart

Als u deze documenten niet heeft: een verklaring van de gemeente waarin wordt uitgelegd dat u Valys nodig heeft.

U kunt de Valyspas digitaal aanvragen op pasaanvraag.nl. Wilt u liever een papieren aanvraagformulier? Dit kunt u opvragen via de website van Valys.

U kunt bellen met Valys via telefoonnummer 0900-9630.

Kilometerbudget

Met een Valys-pas kunt u een bepaald aantal kilometers tegen een laag tarief reizen. Dit heet het Persoonlijk Kilometerbudget (PKB). Voor de kilometers die u buiten dit budget reist, betaalt u het standaardtarief.

Het kan zijn dat u vanwege uw situatie recht heeft op extra kilometers met korting. Dit heet het Hoog Persoonlijk Kilometerbudget. Op de website van HoogPKB kunt u nagaan of u hier recht op heeft.

Zie ook
Organisaties