Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor bijzondere kosten. Dat zijn kosten die de meeste mensen niet maken. U krijgt alleen bijzondere bijstand als u de kosten niet zelf kunt betalen en als ze echt noodzakelijk zijn: u móét ze maken, het kan niet anders.

Voorwaarden

Er zijn wel een paar voorwaarden:

 • De kosten zijn echt noodzakelijk: u moet ze maken.
 • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm.
 • Uw vermogen is niet hoger dan €2.500. Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Gouda, dan is het vermogen niet aan de orde.
 • U kunt nergens anders een vergoeding voor de kosten krijgen.
 • U had geen verzekering kunnen afsluiten voor de kosten.

Waarvoor?

Kosten die vergoed kunnen worden via de bijzondere bijstand zijn bijvoorbeeld:

 • De eigen bijdrage voor thuiszorg.
 • De eigen bijdrage voor rechtsbijstand.
 • Extra kosten voor een dieet dat medisch noodzakelijk is.
 • Kosten voor het vaker wassen van kleding, vanwege bijv. een beperking.
 • Extra kosten die u maakt door een plotselinge, noodzakelijke verhuizing of echtscheiding (bijvoorbeeld verhuiskosten, kosten voor meubels, hoge hypotheek).
 • Extra stookkosten vanwege uw ziekte.

Voor medische kosten voor bijvoorbeeld de tandarts, een bril of contactlenzen kunt u geen bijzondere bijstand krijgen, omdat u zich voor deze kosten kunt verzekeren.

Voor spullen als een koelkast of wasmachine kunt u geen bijzondere bijstand krijgen. U kunt voor deze goederen een lening aanvragen bij de Gemeentelijke Kredietbank Den Haag. Hier heeft u een verwijzing voor nodig, die u kunt aanvragen via het vragenformulier.
Wijst de Kredietbank uw aanvraag af, dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen in de vorm van een lening.

Gedeeltelijke vergoeding

De gemeente betaalt misschien niet alle kosten. Vaak is er een maximumbedrag. De kosten boven dat bedrag moet u dan zelf betalen.
Kleine bedragen vergoedt de gemeente soms ook niet. Vraagt u voor meerdere kleine kosten bijzondere bijstand aan? Dan kunt u waarschijnlijk wel een vergoeding krijgen.

Wie kan het aanvragen?

Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW.

Waar aanvragen?

Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de afdeling Inkomen. Op de website van de gemeente vindt u meer informatie om deze aan te vragen.

Na ontvangst van uw aanvraag neemt de gemeente binnen 8 weken een beslissing.

Het is verplicht om de aanvraag te doen voordat u de kosten maakt, tenzij dit echt niet mogelijk is.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod