Algemene informatie

De landelijke vereniging NPV (voorheen: Nederlandse Patiëntenvereniging)
Komt op voor het mensenleven. Voor leven dat kwetsbaar is en broos,  in welke levensfase dan ook.
De NPV laat vanuit haar christelijke mensvisie haar weloverwogen visie op zorg en medische ethiek horen. Zowel publiekelijk in het landelijk en maatschappelijk debat, als individueel door persoonlijk advies bij medisch-ethische keuzes, door toerustingsbijeenkomsten of door de NPV-Levenswensverklaring.

De NPV komt niet alleen met woorden op voor de kwetsbaarheid van het leven, maar voegt ook de daad bij het woord.  Onze regionale afdeling Hollands Hart organiseert jaarlijks een  toerustingsavond waarop medisch-ethische thema’s aan bod komen. Het doel hiermee is: jou zo toerusten dat je goede keuzes kunt maken.

Thuishulp
Een vrijwilliger van de NPV biedt bij een oudere of zieke praktische hulp aan huis, gezelschap en ondersteuning. Ook mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning door de NPV.

Contactinformatie

 0182-74 40 06 www.npvhollandshart.nlLaatste controle: september 2020

Postadres
Marathonlaan 242807BB Gouda

Contactpersoon

Hulpaanbod

Vrijwillige thuishulp

Eén van de belangrijkste vormen van onze hulpverlening is de NPV-Thuishulp, die zich richt op het ondersteunen van de mantelzorg en andere praktische vormen van hulpverlening. Bij mantelzorg gaat het om niet-professionele zorg, geboden door mensen in de directe omgeving van de hulpvrager....

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Vergelijk hulpaanbod