Calamiteitenverlof (ook wel kort verzuimverlof genoemd) is bedoeld voor acute problemen in uw privéleven die u zo snel mogelijk moet oplossen.

Plotselinge situaties

U heeft bijvoorbeeld recht op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof bij de volgende acute problemen of bijzondere omstandigheden:

  • Uw partner moet bevallen;
  • U moet uw zieke kind van school halen;
  • Er is thuis een waterleiding gesprongen;
  • U kunt alleen onder werktijd stemmen;
  • U moet naar de dokter en dat kan alleen onder werktijd.

Coronavirus en calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof kunt u gebruiken om de opvang van uw kind te regelen. Het verlof duurt zolang u daarvoor nodig heeft. Dat kan enkele uren en hooguit enkele dagen zijn.

Duur van calamiteitenverlof

Het calamiteitenverlof duurt in principe zo lang als nodig is om de eerste problemen op te lossen. Het kan dus een paar uur tot een paar dagen duren.

Betaald verlof

Calamiteitenverlof is in principe betaald verlof, maar in de cao kunnen andere afspraken staan.

Kortdurend zorgverlof

Zijn de eerste problemen opgelost, maar heeft nu nog wel tijd nodig om bijvoorbeeld uw zieke kind te verzorgen? Dan kunt u kortdurend zorgverlof aanvragen bij uw werkgever.

Vergelijk hulpaanbod