Een ouderenvoorlichter van de gemeente Gouda geeft u informatie en advies over passende hulp bij het ouder worden. Elke Goudse inwoner die 75 jaar wordt, krijgt een uitnodiging voor een voorlichtingsgesprek. U kunt ook bij een ouderenbond terecht voor praktische hulp en advies.

Wat doet de ouderenvoorlichter?

De ouderenvoorlichter kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij luistert naar wat u bezighoudt en geeft informatie, tijdens een persoonlijk gesprek. Heeft u vragen of problemen, dan wijst de ouderenvoorlichter u op voorzieningen, activiteiten en organisaties die u verder kunnen helpen.

Onderwerpen waar ouderenvoorlichters u meer over kunnen vertellen zijn bijvoorbeeld:

  • Zelfstandig wonen of naar een zorginstelling?
  • Vervoer en hulpmiddelen voor ouderen.
  • Activiteiten ondernemen en omgaan met eenzaamheid.

Zo nodig verwijst de ouderenvoorlichter u door naar het Sociaal Team of naar een andere instantie waar u ondersteuning kunt krijgen. Een ouderenvoorlichter helpt op deze manier ouderen om zelf de regie te houden over hun leven. Zo kunnen zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ouderenvoorlichting is gratis.

Hoe regelt u ouderenvoorlichting?

Iedere Goudse inwoner die 75 jaar wordt, krijgt in de maand na zijn of haar verjaardag per post informatie over ouderenvoorlichting. In diezelfde maand komt een ouderenvoorlichter bij u langs voor een gesprek. Heeft u geen behoefte aan een bezoek, dan kunt u dit laten weten via het meegeleverde antwoordformulier. Vanaf uw 75ste neemt de gemeente iedere 5 jaar contact met u op. Maar u kunt ook aan het eind van het gesprek afspreken dat de voorlichter een jaar later al terugkomt.

U kunt ook zelf om een gesprek met een ouderenvoorlichter vragen. Ook als u jonger dan 75 bent of als u vragen heeft over de zorg voor een ouder iemand uit uw omgeving. Stuur een e-mail naar ouderenvoorlichting@gouda.nl of bel met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 082.

Meer ouderenadvies

Er zijn meer organisaties die ouderen kunnen helpen met informatie, advies en soms ook praktische hulp. Veel ouderenbonden werken met vrijwillige ouderenadviseurs. Zo'n ouderenadviseur kan u bijvoorbeeld helpen bij de voorbereiding op het keukentafelgesprek. En met u meegaan naar het gesprek

U kunt contact opnemen met de Goudse afdeling van de ouderenorganisaties PCOB en KBO:

  • PCOB: F. Rietveld, 0182 527504, goudsepcob@outlook.com
  • KBO: K. van Velzen, 0182 525778, inekekoos@online.nl

Zelf ouderenvoorlichter worden

U kunt ook zelf actief worden als ouderenvoorlichter bij de gemeente Gouda. Als vrijwillige ouderenvoorlichter levert u een belangrijke bijdrage aan het welzijn van ouderen. De gemeente is op zoek naar mensen die gemakkelijk contact leggen en er plezier in hebben om zich in de leefwereld van ouderen te verdiepen.

Na een gerichte training gaat u aan de slag, door telefonisch voorlichting te geven en huisbezoeken af te leggen.

Heeft u interesse? En bent u wekelijks minimaal 4 uur beschikbaar, voor een periode van 3 maanden? Stuur een e-mail naar ouderenvoorlichting@gouda.nl of bel met het Klant Contact Centrum (KCC) via 14 0182.

Hulpaanbod

Ouderenadvies

Gezondheidscentrum Goverwelle

Informatie over het aanbod in Gezondheidscentrum Goverwelle vindt...

Sensorische informatieverwerkingsproblemen, Cognitieve Revalidatie

Kinderen kunnen last hebben van hun prikkelverwerking en dat kan...

Coördinatie VVE (informatie/advies over voor- en vroegschoolse educatie)

VVE biedt extra ondersteuning bij de ontwikkeling van (jonge)...

Vergelijk hulpaanbod