Een begeleider kan u ondersteunen bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. U regelt deze vorm van begeleiding via de gemeente.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Bijvoorbeeld vanwege een beperking of psychiatrische problemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan in dit soort gevallen ondersteuning bieden.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Vormen van begeleiding

De verschillende domeinen waarop begeleiding geboden kan worden zijn:

  • Financiën en administratie
  • Huisvesting
  • Huiselijke relaties
  • Geestelijke gezondheid
  • Lichamelijke gezondheid
  • Verslaving
  • Activiteiten in het dagelijks leven
  • Sociaal netwerk
  • Maatschappelijke participatie
  • Justitie

De begeleiding kan ook in een groep plaatsvinden. Groepsbegeleiding wordt ook wel dagbesteding genoemd. Meer over dagbesteding.

Begeleiding via de gemeente

Om begeleiding in het dagelijks leven aan te vragen, kunt u contact opnemen met het Sociaal Team. Een medewerker van het Sociaal Team zal uw situatie onderzoeken en bekijken wat een geschikte oplossing voor u is. Heeft u maar kort begeleiding nodig, dan regelt het Sociaal Team dat u deze begeleiding krijgt. Blijkt toch dat u langdurige begeleiding nodig heeft? Dan zorgt het Sociaal Team dat het Wmo-loket u verder helpt.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het Wmo-loket. Of direct een melding doen. het Wmo-loket schakelt het Sociaal Team in, als blijkt dat een korte periode van begeleiding voldoende voor u is.

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? U kunt bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp.

Eigen bijdrage

Krijgt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Zorgkeuze Midden-Holland

Met behulp van de Zorgkeuze Midden-Holland wordt u in de gelegenheid gesteld om een zorgaanbieder te vinden die het beste past bij uw zorgbehoefte. Zorgkeuze Midden-Holland richt zich op inwoners die vanuit de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorg en ondersteuning nodig hebben en hiervoor een indicatie/beschikking van de gemeente hebben gekregen. Tevens kunt u hier informatie vinden over de zorgaanbieders die door de gemeentes in Midden-Holland gecontracteerd zijn. Door middel van het tonen van informatie over de betreffende zorgaanbieder wordt het maken van een keuze voor een zorgaanbieder een stuk makkelijker.

Hulpaanbod

Individuele begeleiding (Wmo)

Ambulante individuele begeleiding

Er is bij ons geen sprake van een wachtlijst en wij streven naar...

Begeleiding Volwassenen

impegno heeft een uniek zorgconcept neergezet. We vinden het...

Begeleiding

U wordt in uw thuissituatie ondersteund en begeleid in relatie tot...

Regieondersteuning

Ondersteuning bij voeren van regie over je eigen leven

De mensen van het Sociaal Team denken met je mee over een passende...

Zelfregie en Zelfredzaamheid

Met de indicerende en/of overdragen partij vindt vooroverleg...

begeleiding in de thuiszorg

Samen met u wordt een begeleidingsplan opgesteld, hiermee gaan we...

Ambulante woonbegeleiding

Intensieve ambulante hulpverlening

Agathos biedt ambulante hulpverlening, dat is hulpverlening bij de...

Ambulante gespecialiseerde woonbegeleiding

Jeugd en Gezin Ondersteuning Interventie, begeleiding,...

Ambulante woonbegeleiding

Onze doelgroep: Mensen die niet of niet goed zelfstandig kunnen...

Gezinscoaching en gezinsondersteuning

Gezinscoaching

U kunt bij ons op verschillende manieren ondersteuning krijgen in...

Gezinstherapie

De gesprekken kunnen individueel zijn, met het gezin of alleen met...

Gezinscoaching

Gesprekken worden gevoerd middels een methode die snel inzicht,...

Opvoedingsondersteuning

Training weerbaarheid

De training weerbaarheid bied je fantastische vaardigheden voor...

psycho-educatie

De Bovenkamer biedt advies, informatie en voorlichting over...

Oudercursussen en ABC circuit

Bij oudercursus Autisme & Opvoeding krijgt u uitleg over...

Vergelijk hulpaanbod