Zorg en ondersteuning

Begeleiding

Begeleiding is ondersteuning gericht op het versterken van zelfredzaamheid, voor mensen met een beperking of psychiatrische problemen. Een begeleider ondersteunt u bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. De begeleiding is individueel of in een groep. U regelt het via de gemeente.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. De Wmo biedt in dit soort gevallen ondersteuning voor mensen met een beperking of psychisch probleem, die thuis wonen.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Hoe regel ik het?

Om begeleiding in het dagelijks leven aan te vragen, kunt u contact opnemen met het Sociaal Team. Een medewerker van het Sociaal Team zal uw situatie onderzoeken en bekijken wat een geschikte oplossing voor u is. Heeft u maar kort begeleiding nodig, dan regelt het Sociaal Team dat u deze begeleiding krijgt. Blijkt toch dat u langdurige begeleiding nodig heeft? Dan zorgt het Sociaal Team dat het Wmo-loket u verder helpt.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het Wmo-loket. Of direct een melding doen. het Wmo-loket schakelt het Sociaal Team in, als blijkt dat een korte periode van begeleiding voldoende voor u is.

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? U kunt bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp.

Wmo-begeleiding op maat

Het verschilt per persoon hoe de begeleiding er precies uitziet. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw situatie wordt bekeken in het keukentafelgesprek. De gemeente bespreekt samen met u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp u al van anderen ontvangt of via een andere laagdrempelige oplossing. De gemeente stemt de eventuele begeleiding daarop af.

Vormen van begeleiding

De verschillende domeinen waarop begeleiding geboden kan worden zijn:

  • Financi├źn en administratie
  • Huisvesting
  • Huiselijke relaties
  • Geestelijke gezondheid
  • Lichamelijke gezondheid
  • Verslaving
  • Activiteiten in het dagelijks leven
  • Sociaal netwerk
  • Maatschappelijke participatie
  • Justitie

De begeleiding kan ook in een groep plaatsvinden. Groepsbegeleiding wordt ook wel dagbesteding genoemd. Meer over dagbesteding.

Eigen bijdrage

Ontvangt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Zorgkeuze Midden-Holland

Met behulp van de Zorgkeuze Midden-Holland wordt u in de gelegenheid gesteld om een zorgaanbieder te vinden die het beste past bij uw zorgbehoefte. Zorgkeuze Midden-Holland richt zich op inwoners die vanuit de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorg en ondersteuning nodig hebben en hiervoor een indicatie/beschikking van de gemeente hebben gekregen. Tevens kunt u hier informatie vinden over de zorgaanbieders die door de gemeentes in Midden-Holland gecontracteerd zijn. Door middel van het tonen van informatie over de betreffende zorgaanbieder wordt het maken van een keuze voor een zorgaanbieder een stuk makkelijker.

Zie ook