De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Zelfstandig blijven

Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, vrienden of familie. Of van een vrijwilliger.

Wanneer iemand een melding doet voor ondersteuning vanuit de Wmo, gaat de gemeente hier dan ook vanuit. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

Zorgkeuze Midden-Holand

Met behulp van de Zorgkeuze Midden-Holland wordt u in de gelegenheid gesteld om een zorgaanbieder te vinden die het beste past bij uw zorgbehoefte. Zorgkeuze Midden-Holland richt zich op inwoners die vanuit de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorg en ondersteuning nodig hebben en hiervoor een indicatie/beschikking van de gemeente hebben gekregen. Tevens kunt u hier informatie vinden over de zorgaanbieders die door de gemeentes in Midden-Holland gecontracteerd zijn. Door middel van het tonen van informatie over de betreffende zorgaanbieder wordt het maken van een keuze voor een zorgaanbieder een stuk makkelijker.

Melding voor Wmo-ondersteuning

 

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team. Het Sociaal Team denkt met uw mee over een passende oplossing voor uw zorgen of wensen.

Als u contact opneemt met het Sociaal Team Gouda, zal een medewerker van het Sociaal Team uw probleem met u bespreken. Zo mogelijk krijgt u direct een antwoord op uw vraag of een geschikte oplossing. Als het nodig is kunt u meerdere gesprekken voeren bij het Sociaal Team.

Bij ingewikkeldere vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, doet het Sociaal Team een melding voor u bij de centrale toegang via de website van de gemeente. De Wmo-consulent bespreekt dan met u wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt de medewerker van de voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

Als meteen duidelijk is dat uw probleem alleen kan worden opgelost met langdurige of blijvende zorg, of uw vraag een complexe zorgvraag betreft waarbij specialistische zorg nodig is, dan kunt u ook direct contact opnemen met de centrale toegang van de gemeente via de website of via 14 0182.

Meer informatie vindt u in de teksten over het keukentafelgesprek.

Hulp en advies

Komt u er alleen niet helemaal uit, dan kunt u altijd iemand vragen om mee te kijken. U mag iemand meenemen naar het gesprek. Weet u zo gauw niemand, dan kunt u een cliëntondersteuner vragen. Deze hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis. Meer over cliëntondersteuning.

Zorgmarinier

In Gouda is een zorgmarinier actief. De taak van de zorgmarinier is om vastgelopen dringende zaken rondom de zorg op te lossen.

Gemeenten hebben meer zorg- en ondersteuningstaken gekregen. Om dit in goede banen te leiden, is er een Sociaal Team bij u in de buurt. In het Huis van de Stad is kunt u terecht voor zorg en inkomensvragen.

Om te voorkomen dat inwoners tussen wal en schip vallen, heeft de gemeente een zorgmarinier. In eerste instantie is de zorgmarinier er voor de inwoners, maar het kan ook zijn dat medewerkers van het Sociaal Team contact opnemen met de zorgmarinier om een kwestie voor te leggen.

Contact

Inwoners die als gevolg van de veranderingen in de zorg binnen de reguliere zorg vastlopen kunnen mailen naar zorgmarinier@gouda.nl of bellen met de gemeente op tel. 14 0182.

Maatwerkvoorziening: zorg in natura of pgb

Is er een langdurige oplossing nodig die speciaal op u is afgestemd? Dat heet een ‘maatwerkvoorziening’. Bijvoorbeeld een scootmobiel of individuele begeleiding.

Bij een maatwerkvoorziening kunt u kiezen voor:

  • Zorg in natura: u krijgt zorg of ondersteuning van een zorgaanbieder waar uw gemeente een contract mee heeft.
  • Persoonsgebonden budget (pgb): een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp kunt inkopen, bij een hulpverlener die u zelf uitkiest. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Uitgebreide uitleg vindt u op de pagina over het pgb.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage.

Cliëntenraad en Adviesraad Sociaal Domein

Heeft u problemen met de Wmo, dan kunt u terecht bij de Goudse Cliëntenraad (GCR). De leden van de GCR bespreken deze problemen met de gemeente. De GCR doet daarnaast voorstellen voor verbetering van de uitvoering van het Wmo-beleid.

De GCR werkt nauw samen met de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD). De GASD brengt advies uit aan de gemeente over plannen voor nieuw gemeentelijk beleid.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Team via tel. 088 - 900 4321. Kijk voor uitgebreide contactgegevens bij de pagina over het Sociaal Team.

Weet u niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het meldpunt Juiste Loket.

Organisaties

Adviesraad Wmo

Goudse Adviesraad Sociaal Domein

 06-12 80 25 66 adviesraadsociaaldomeingouda.nl

Goudse Cliëntenraad

 goudseclientenraad.nl

Vergelijk hulpaanbod