In uw woonomgeving kunt u te maken krijgen met overlast. Geluidsoverlast bijvoorbeeld, of zwerfvuil en hondenpoep. Ervaart u zulke overlast? Ga dan eerst het gesprek aan met de buurtbewoners die het veroorzaken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hulp vragen. Bijvoorbeeld aan een bemiddelaar of de wijkagent.

Problemen samen oplossen

U kunt eerst proberen om met de veroorzaker te praten. Doe dat het liefst op een rustig moment en ook op een rustige manier. Luister naar het verhaal van de ander en probeer begrip te tonen. Samen kunt u dan zoeken naar een oplossing waar u beiden achter staat. Op de website Problemenmetjeburen.nl staan tips voor een zo prettig mogelijk gesprek.

Buurtbemiddeling

Het is belangrijk dat het contact met uw buren goed blijft. Wanneer met elkaar praten niet meer lukt, kunt u terecht bij buurtbemiddeling van Kwadraad.

Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die gratis bij burenruzies bemiddelen. Zij doen hun best om problemen of conflicten zo goed mogelijk op te lossen.

Zwerfvuil

Zwerfvuil is afval dat is achtergelaten op plaatsen waar het niet hoort. Het gaat vaak om verpakkingen: plastic flesjes, snoeppapiertjes.

U kunt het bij de gemeente melden als u zwerfafval aantreft. De gemeente zorgt ervoor dat het opgeruimd wordt. Hier gaat dan misschien wel wat tijd overheen.

U kunt ook zelf bijdragen aan een schone omgeving. Bijvoorbeeld door elke dag een stukje afval op te ruimen. U kunt dit bijvoorbeeld doen langs een route die u dagelijks loopt of fietst. Of bij een parkeerplaats waar u vaak stopt met de auto. U kunt ook samen met anderen een grote opruimactie houden, als buurtactiviteit. Misschien zijn er bij het ontmoetingscentrum wel mensen te vinden die hier ook enthousiast over zijn.

Overlast melden

Overlast kunt u melden bij de politie door te bellen naar 0900 8844. U kunt ook contact opnemen met uw wijkagent.

Zorgt iemand in uw omgeving regelmatig voor overlast, dan kan het zijn dat er iets aan de hand is met de overlastgever. U kunt in dit soort gevallen bellen met Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD, op telefoonnumer 088 - 308 35 35. U kunt bij dit meldpunt ook terecht als u zich zorgen maakt over iemand en vermoedt dat er te weinig hulp wordt geboden.

Problemen in de openbare ruimte kunt u doorgeven via het meldingsformulier. Bijvoorbeeld gaten in de weg, omgereden palen of een kapotte straatlantaarn. Kan uw melding echt niet wachten tot de volgende werkdag? Dan kunt u een spoedmelding doen via telefoonnumer 14 0182. Ook buiten kantooruren en in het weekend.

Op de website van de gemeente Gouda kunt u meer informatie vinden over het melden van overlast.

De wijkagent

In Gouda zijn wijkagenten actief. Binnen de wijk richt de agent zich op allerlei zaken, van sociale problemen tot kleine criminaliteit en van overlast tot milieuvervuiling. Samen met de bewoners zorgt de wijkagent voor een leefbare wijk. De wijkagent houdt contact met buurtbewoners, de gemeente en maatschappelijke organisaties.

Wanneer u contact wilt opnemen met uw wijkagent, kunt u kijken op de website van de politie.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod