Wonen en huishouden

Het wooninitiatief: zelf een woonvorm starten

Een wooninitiatief is een woonvorm voor mensen met een beperking. Wanneer ouders een woonitiatief starten voor hun kind, dan heet het ook wel een ouderinitiatief.

Een wooninitiatief kan een huis zijn met een groep bewoners. Maar het kunnen ook zelfstandige appartementen zijn (wooneenheden) met een gemeenschappelijke ruimte. Een wooninitiatief is kleinschalig. Het aantal bewoners verschilt. Bijvoorbeeld 4, 8 of 16 bewoners.

Een wooninitiatief starten

Het heet 'wooninitiatief' omdat het initiatief ligt bij de mensen met een beperking (of hun ouders). U kunt dus zelf een woonvorm starten voor uzelf of voor uw kind. Daarbij kunt u de nieuwe woonomgeving zoveel mogelijk naar uw eigen wensen inrichten.

Er komt veel kijken bij het starten van een wooninitiatief. Een projectplan maken, medebewoners vinden, een locatie zoeken, financiering regelen, praten met de gemeente en woningcorporaties, een vereniging of stichting oprichten. Voor advies en voorlichting kunt u terecht bij Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb. Per Saldo biedt onder meer een stappenplan voor het starten van een wooninitiatief.

Aansluiten bij een wooninitiatief

Op de website van MEE kunt u vrije plaatsen in wooninitiatieven vinden, onder 'Bewoners gezocht'.

Op de website van Per Saldo vindt u wooninitiatieven waar u zich bij aan kunt sluiten. U kunt er zelf ook een oproep plaatsen om medebewoners te vinden. U moet wel lid zijn van Per Saldo om van deze diensten gebruik te kunnen maken. Of uzelf los abonneren op de diensten van Per Saldo Wonen.