Als u door ouderdom, ziekte of handicap zelf niet in staat bent om huishoudelijk werk te doen en er is niemand die de taken kan overnemen, dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente Gouda. De Wmo-consulent kan dan samen met u kijken wat voor u de beste oplossing is.

In natura of met pgb

De gemeente kan voor u Hulp bij het Huishouden organiseren. Dit kan op 2 manieren:

1. U krijgt thuiszorg via een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. De gemeente betaalt en regelt deze hulp direct met de organisatie. Dit heet ook wel zorg in natura.

2. U huurt zelf een huishoudelijke hulp in. Deze betaalt u met het persoonsgebonden budget (pgb) dat u van de gemeente krijgt. Met een pgb kunt ook hulp inkopen bij een persoon of organisatie waarmee de gemeente geen contract heeft afgesloten.

Eigen bijdrage

De gemeente vraagt voor Hulp bij het Huishouden een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage.

Vraag tijdens het keukentafelgesprek altijd om meer informatie over de eigen bijdrage, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Zorgkeuze Midden-Holland

Met behulp van de Zorgkeuze Midden-Holland wordt u in de gelegenheid gesteld om een zorgaanbieder te vinden die het beste past bij uw zorgbehoefte. Zorgkeuze Midden-Holland richt zich op inwoners die vanuit de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorg en ondersteuning nodig hebben en hiervoor een indicatie/beschikking van de gemeente hebben gekregen. Tevens kunt u hier informatie vinden over de zorgaanbieders die door de gemeentes in Midden-Holland gecontracteerd zijn. Door middel van het tonen van informatie over de betreffende zorgaanbieder wordt het maken van een keuze voor een zorgaanbieder een stuk makkelijker.

Organisaties

Hulp bij het huishouden

Lelie zorggroep

 010-26 40 777 agathos-hulpverlening.nlRidder van Catsweg 2982804RSGouda

Dunya Zorg - Vestiging Midden-Holland

 0182-58 66 11 dunyazorg.nlBernadottelaan 772806JMGouda

Vierstroom Hulp Thuis BV

 088-40 03 200 vierstroom.nlBoris Pasternaklaan 22719DAZoetermeer

Thuiszorginstelling

Vegro - Vierstroom Thuiszorgwinkel Gouda

 0800-28 87 766 vegro.nlBodegraafsestraatweg 32805GKGouda

Nelleke van Barneveld PGB-thuiszorg

 0182-78 61 07 nellekevanbarneveld.comConstantijn Huygensstraat 822802LZGouda

Zorgpartners Thuiszorg

 0182-72 37 23 zorgpartners.nlJulianahof 2002802GNGouda

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod