Lukt het u niet om samen met een schuldhulpverlener tot een oplossing te komen met de schuldeisers? Dan kan de schuldhulpverlener samen met u kijken of schuldsanering een mogelijkheid is. Uw schuldhulpverlener kan bij de rechtbank een verzoek doen voor toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Dit heet ook wel het 'wettelijk traject'.

De regeling

Als de rechter het verzoek goedkeurt, kan de rechter uw schuldeisers een regeling opleggen. U betaalt uw schulden dan af in een periode van minimaal 3 en maximaal 5 jaar. Blijven er na die periode nog schulden over, dan worden die kwijtgescholden. Dat betekent dat u die schulden niet meer hoeft af te betalen.

Het traject starten

Het traject start als uw schuldhulpverlener een verzoekschrift indient bij de rechtbank. Met het verzoekschrift moeten ook documenten worden meegestuurd. Uw schuldhulpverlener vertelt u welke documenten nodig zijn.

U krijgt na een paar weken een oproep om naar de rechtszitting te komen. De rechter stelt u tijdens de zitting vragen over uw schulden. En hij legt uit aan welke voorwaarden u moet voldoen om te worden toegelaten tot de WSNP. Na de zitting besluit de rechter of u wel of niet wordt toegelaten tot de WSNP. Meestal krijgt u de uitspraak binnen 1 of 2 weken na de rechtszitting thuisgestuurd.

Bewindvoerder WSNP

Beslist de rechter dat u in aanmerking komt voor het wettelijke traject? Dan krijgt u een bewindvoerder WSNP toegewezen. U kunt er niet zelf een kiezen.

  • Van uw bewindvoerder krijgt u informatie over wat u te wachten staat in de WSNP.
  • De bewindvoerder vertelt u welke regels gelden in het wettelijk traject.
  • Hij of zij onderzoekt uw financiële situatie en informeert uw schuldeisers en de rechtbank.
  • De eerste 13 maanden krijgt de bewindvoerder ook al uw post.
  • De bewindvoerder berekent het bedrag dat u per maand nodig heeft voor uw vaste lasten.
  • De rest stort u op een rekening, die de bewindvoerder gebruikt om uw schuldeisers terug te betalen.

U bent verplicht uw bewindvoerder alles te vertellen wat van belang is voor uw schuldsanering.

Hulp bij omgaan met geld

Wanneer u onder WSNP-bewind staat, mag u sommige financiële beslissingen nog wel zelf nemen. U betaalt bijvoorbeeld wel zelf uw vaste lasten. Zoals de huur, gas/water/licht en de boodschappen.

Een van de voorwaarden van de WSNP is dat u geen nieuwe schulden mag maken.

Een bewindvoerder WSNP helpt u hier niet bij. Heeft u moeite om goed met uw geld om te gaan, dan kan een budgetbeheerder u daarbij helpen. De bewindvoerder kan u wel helpen om een budgetbeheerder te vinden.

Beschermingsbewind

WSNP-bewind is iets anders dan beschermingsbewind. Bij beschermingsbewind neemt de bewindvoerder de financiële beslissingen. Soms zijn de schulden zo ernstig, dat dat een reden is om iemand onder beschermingsbewind te plaatsen. Dat heet ook wel schuldenbewind.

Hulpaanbod

Budgetcoaching

Budgetcoaching en financiële hulpverlening

De Schuldhulpmaatjes helpen bij: het op orde brengen van de...

Budgetcoaching en Financieel Advies

Het eerste bezoek is bij u thuis. Samen kijken we wat de situatie...

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod