Jeugd en gezin

Rustig reageren als een kind over mishandeling vertelt

Neemt een kind u in vertrouwen over mishandeling of seksueel misbruik? Dan is uw reactie heel belangrijk.

Ook al is uw eerste reactie grote woede, het is belangrijk dat u naar het kind toe rustig blijft en luistert.

Geef geen mening

U hoeft niet direct te zeggen dat het zo erg is. Het is beter als u eerst nog even geen mening geeft, maar alleen luistert.

Hou er ook rekening mee dat een kind loyaal is aan zijn ouders (of de dader). Zeg dus ook niet wat u van de ouders vindt, want dan kan het kind het gevoel krijgen dat het zijn ouders verraadt.

Stel niet te veel vragen

Stel niet teveel vragen, maar blijf gewoon luisteren. U remt het kind af als u directe vragen stelt.

Wat u wel kunt doen is het verhaal van het kind herhalen in andere woorden. Zeg bijvoorbeeld "Mmm", "Ja" en "Je mocht dus niets zeggen". Daarmee nodigt u het kind als het ware uit om het verhaal verder te vertellen.

Neem het kind serieus

Vertel het kind dat u het heel goed vindt dat het kind dit aan u heeft verteld en dat u het serieus neemt.

Het is ook belangrijk dat u duidelijk maakt dat het kind helemaal geen schuld heeft aan wat er gebeurd is.

Hulp inschakelen

Vervolgens kunt u hulp inschakelen en melding doen van kindermishandeling.