Soms is het niet mogelijk dat een kind thuis blijft wonen. Uw kind kan dan (tijdelijk) terecht in een pleeggezin, een jeugdzorginstelling of een instelling voor gehandicaptenzorg. Er zijn verschillende woonmogelijkheden waar uw kind korte of langere tijd kan verblijven. Dit is meestal een vorm van jeugdhulp met verblijf.

Pleeggezin

In een pleeggezin woont een kind voor kortere of langere tijd bij pleegouders. Pleegouders zijn mensen die een kind in huis opnemen dat niet thuis kan wonen. Soms is de pleegzorg maar voor een korte periode nodig. Maar het kan ook langer duren. Het kan ook dat een kind in deeltijdpleegzorg woont. Het gaat dan bijvoorbeeld alleen in de weekenden en vakanties naar het pleeggezin.

Leef- of behandelgroep

In een leef- of behandelgroep bij een jeugdzorginstelling krijgen de kinderen en jongeren 24-uur per dag begeleiding en ondersteuning. In deze stabiele omgeving kunnen ze tot rust komen en zich ontwikkelen.

Wanneer de situatie is verbeterd wordt er gekeken of het kind weer naar huis kan of kan doorstromen naar een andere woonvorm. Het is ook mogelijk dat uw kind deels in de instelling woont en deels thuis.

Gezinshuis

Een gezinshuis is een woonvorm die zoveel mogelijk lijkt op een echt gezin. Gezinshuizen zijn kleinschalig en hebben een huiselijke sfeer. Er zijn twee gezinsouders, vaak een echtpaar, en er wonen meestal 3 tot 6 kinderen in het gezinshuis. Dit biedt een stabiele omgeving met veel aandacht voor de ontwikkeling van het kind.

Kortdurende opvang

Misschien zoekt u een plek waar uw kind enkele weken of maanden kan wonen. Bijvoorbeeld als uw kind wacht op een plek in een instelling. Er zijn gehandicapteninstellingen die hiervoor kortdurende opvang bieden. Soms heet dit een kortverblijfhuis. Hier is professionele zorg en begeleiding aanwezig. Uw kind woont er en krijgt de ondersteuning die het nodig heeft.

Crisisopvang

Kunt u de zorg voor uw kind thuis niet meer aan en is er snel een oplossing nodig? Dan kan uw kind terecht in de crisisopvang. Uw kind gaat dan een tijdje in een crisispleeggezin of in een instelling wonen. Dit kan ook een kortverblijfhuis zijn. Meestal duurt de crisisopvang 2 tot 6 weken.

Neem hiervoor contact op met het Sociaal Team of uw huisarts. Zij kunnen u doorverwijzen naar crisisopvang.

Hulpaanbod

Crisisopvang voor kinderen en jongeren

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Organisaties

Jeugdhulpinstelling

Enver - Voor Gouda e.o.

 085-48 67 070 enver.nlJacob van Lennepkade 62802LHGouda

Lelie zorggroep

 010-26 40 777 agathos-hulpverlening.nlRidder van Catsweg 2982804RSGouda

Dunya Zorg - Vestiging Midden-Holland

 0182-58 66 11 dunyazorg.nlBernadottelaan 772806JMGouda

Gehandicaptenzorg

Yvonne Huter

 06-41 31 60 94Deborah Hoeve 192804HHGouda

Fokus - Locatie Gouda

 050-52 17 272 fokuswonen.nlWatergangpolderplein 262807MVGouda

De Klup

 0182-52 75 66 deklupgouda.nlBloemendaalseweg 682804ABGouda

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod